Recht op een naam, nationaliteit en identiteit

“Op zoek naar mijn biologische ouders” - Alycia

Binnenkort ga ik met mijn familie naar Colombia, op bezoek bij mijn biologische moeder. Ze gaf me mijn voornaam, die ‘vriendelijk’ betekent. Ik ben geadopteerd en daar hebben we thuis al veel over gepraat. Ik ben echt wel zenuwachtig, maar ook superbenieuwd.

Alycia

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Je hebt recht op leven en ontwikkeling (art 6).
  • Alle kinderen hebben recht op leven

  • De overheid moet ervoor zorgen dat kinderen veilig opgroeien en zich ontwikkelen. Alle andere kinderrechten dragen bij aan het recht op veilig opgroeien.

Vanaf je geboorte heb je recht op een naam, een nationaliteit en het recht om je ouders te kennen (art 7).
Je identiteit, en dus ook je naam, je nationaliteit en je familiebanden moeten beschermd worden (art 8).
  • Zodra je geboren wordt, heb je het recht om iemand te zijn, om te leven en je te ontwikkelen. Volwassenen en de overheid moeten ervoor zorgen dat jij die kansen krijgt.

  • Om iemand te zijn, heb je een naam en familiebanden nodig. Daarom moet elk land alle kinderen bij de geboorte inschrijven in een geboorteregister. Zo krijg je een wettelijke identiteit. Als je die identiteit niet krijgt of verliest, dan moet de overheid dat zo snel mogelijk oplossen.

  • Niet elk kind groeit op bij zijn eigen ouders. Ook dan heb je het recht om je ouders te kennen, voor zover dat mogelijk is.