Recht op zorg, opvoeding en familie

“Ik ben 16 en wil thuis weg” - Eva

“Ik ben 16 jaar en ik zou heel graag alleen gaan wonen. Praten met mijn ouders over hoe ik me voel, lukt niet. Dat heb ik al duizend keer geprobeerd. Ik weet dat mijn ouders mij geen toestemming geven om alleen te wonen. Ik durf het dan ook niet te vragen. Een ‘neen’ zal de situatie thuis alleen maar erger maken. Ik word niet mishandeld of zo, maar ik kan het emotioneel niet meer aan. Is er een manier om toch alleen te gaan wonen? Kan ik zonder de toestemming van mijn ouders ‘begeleid’ alleen wonen?"

Eva

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Je hebt het recht om op te groeien bij je ouders of om contact te houden als je niet met je twee ouders samenleeft (art 9), tenzij dit in strijd is met jouw belang. Je beide ouders zijn verantwoordelijk voor je opvoeding (art 5 en 18).
  • Soms is het moeilijk om met je beide ouders samen te leven, door een scheiding bijvoorbeeld. Toch blijf je het recht hebben op een contact met beide ouders. Beide ouders nemen dan ook samen de belangrijke beslissingen in jouw opvoeding. Enkel een bevoegde (overheids)dienst kan beslissen dat een contact met een ouder niet in jouw belang is. 

Als ouders en hun kinderen niet in hetzelfde land wonen, moeten ze zich als gezin kunnen herenigen (art 10).

Sommige jongeren wonen niet in hetzelfde land als hun ouders. Bijvoorbeeld niet- begeleide minderjarige vluchtelingen. De overheid moet ervoor zorgen dat je zo vlug mogelijk met je ouders herenigd wordt, of dat je contact hebt met beide ouders.

Als je niet in je gezin kan leven, moet je bijzondere bescherming krijgen (art 20). En als je in een instelling of pleeggezin woont, dan moet regelmatig nagegaan worden of die plaatsing nog wel nodig is en of je niet terug naar je ouders kan (art 25).
  • Soms kunnen kinderen en jongeren (tijdelijk) niet in hun gezin opgroeien. Deze kinderen en jongeren hebben recht op extra zorg, hulp en bescherming.

  • De overheid moet ervoor zorgen dat deze kinderen en jongeren terecht kunnen in voorzieningen of in een pleeggezin.

  • Deze situaties moeten goed opgevolgd worden. Er moet regelmatig bekeken worden of en wanneer kinderen en jongeren weer naar huis kunnen gaan.

Adoptie kan alleen als het in jouw belang is (art 21).

Een kind of jongere uit zijn gezin halen, mag alleen als daar ernstige redenen voor zijn en als het in het belang van het kind is.