VN-Comité en Algemene Commentaren

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind controleert of landen het Kinderrechtenverdrag goed naleven. Dat doen ze via het rapporteringsproces.

Het Comité adviseert landen ook over hoe ze invulling kunnen geven aan bepaalde rechten. Dat doet het door General Comments of Algemene Commentaren uit te schrijven. Dat zijn concrete aanbevelingen over hoe de rechten in het Kinderrechtenverdrag te interpreteren en best te realiseren zijn.

Alle General Comments lees je hier.