Recht op gezondheidszorg

“Als het me te veel wordt, praat ik met mijn therapeut” - Amber

“Ik worstel al een jaar met anorexia. Ik kan er niets aan doen. Ik wil me nu laten opnemen in een gespecialiseerd ziekenhuis, maar er is geen plaats. Ze zeggen dat ik nog acht maanden moet wachten. Gelukkig heb ik nog mijn dokter en therapeut met wie ik kan praten als het me allemaal te veel wordt.”

Amber

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Je hebt recht op gezondheidszorg (art 24).
  • Een goede gezondheid is een recht voor elk kind. Ouders en overheid moeten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zo gezond mogelijk opgroeien. 
  • Als je ziek bent, heb je recht op verzorging. Als je hulp nodig hebt, moet je die krijgen. Van een huisarts bijvoorbeeld, of van een oog- of tandarts of een ziekenhuis. In België is gezondheidszorg een grondrecht voor iedereen. 
  • De overheid moet kinderen en hun ouders goed informeren over gezondheid.
Je hebt recht op sociale zekerheid (art 26).

De overheid waakt erover dat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar blijft, zeker voor  kinderen en jongeren. Jongeren hebben dus recht op sociale zekerheid.