Recht op informatie

“Ze luisterden naar mij” - Kay

“Er waren veel problemen thuis. De jeugdrechter plaatste mij in een instelling. Maar ik word goed geïnformeerd en ze luisteren hier naar mij.”

Kay

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Om een mening te vormen, een beslissing te nemen of je te verdedigen tegen onrecht, heb je informatie nodig (art 17).
  • Je mag informatie halen van internet, uit boeken, tijdschriften of via kranten en tv.
  • Volwassenen moeten je informatie geven die belangrijk is voor jou op een begrijpelijke manier. 
  • De overheid moedigt het verspreiden van informatie op maat van jongeren aan.
  • Niet het hele aanbod van de massamedia is geschikt voor jongeren. Denk maar aan extreem gewelddadige films of porno op internet. Daartegen moet de overheid optreden.
     

Meer weten?

tZitemzo

Informatie voor kinderen, jongeren, ouders en professionals

Ga naar tzitemzo.be

WAT WAT

Een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies

Ga naar watwat.be