Recht op onderwijs

“Dankzij mijn laptop kan ik volgen” - Jef

“Ik heb dyslexie en heb problemen met lezen en schrijven. Vorig jaar ging het niet goed met mij. De nieuwe leerkracht Frans deed moeilijk. Ze dacht dat ik mijn best niet deed. ‘Als je je goed concentreert, lukt het wel om zonder fouten te schrijven’, zei ze. Maar dat is echt heel moeilijk voor mij. De leerkrachten Nederlands en Engels begrepen mij wel. Mijn ouders hebben met de directie, de leerlingenbegeleider en de leerkracht afgesproken dat ik mijn laptop mag gebruiken, met spellingscontrole. Nu kan ik opnieuw volgen in de les.”

Jef

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Onderwijs moet zorgen voor het ontplooien van je persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden (art 29).
De school moet jou met respect behandelen (art 28).
  • Je recht op onderwijs betekent dat de overheid ervoor moet zorgen dat minstens het lager onderwijs gratis en verplicht is. Ook begeleiding bij je school-, studie- en beroepskeuze is een recht. 
  • Straffen op school mogen je waardigheid niet aantasten. Vernederingen of geweld kunnen niet.
  • De lessen moeten je kansen geven om je persoonlijkheid, vaardigheden en mogelijkheden zoveel mogelijk te ontwikkelen, geestelijk en lichamelijk.
  • Scholen zijn verplicht om extra aandacht te besteden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daardoor zouden meer leerlingen toegang hebben tot het reguliere onderwijs. 

Heb je een vraag over onderwijs?