Het verhaal van Aisha, mama van Nassim

Aisha, de mama van de 8-jarige Nassim vertelt: "Mijn zoontje Nassim mocht al een maand niet binnen in zijn klas. Hij moest alleen op het secretariaat zitten en taken maken. Hij mocht niet spelen op de speelplaats en niet eten in de refter. Hij mocht zelfs niet mee naar ’t zwembad… Ze hielden hem de hele tijd afgezonderd van de rest. Ze zeiden dat Nassim onhandelbaar was. Hij heeft het een beetje moeilijk maar zo'n kind de hele tijd straffen, dat lost toch ook niks op! 

De lerares en de directeur hielden hun been stijf. Het kon zo niet blijven duren. Ik heb toen het Kinderrechtencommissariaat gebeld. Wim, onze begeleider had mij dat aangeraden.”

Image
Foto van Nassim en moeder Aisha

Zo hielp het Kinderrechtencommissariaat 

Aisha: “Chris van het Kinderrechtencommissariaat sprak met de directeur. Die herhaalde dat Nassim gedragsgestoord is en dat hij naar het buitengewoon onderwijs moet. Chris heeft met iedereen gesproken en heeft daarna ook iedereen samengezet voor een gesprek: de directeur, de lerares, de zorgcoördinator, het CLB, onze gezinsbegeleider Wim en ik."

Wim, de gezinsbegeleider, vertelt:

“Het CLB wist dat het moeilijk liep maar had nog geen hulpvraag ontvangen.  De mama wist ook niet echt wat er aan de hand was. Chris, de medewerker van het Kinderrechtencommissariaat, legde uit dat de school Nassim niet zomaar kan doorverwijzen naar het buitengewoon onderwijs zonder met de ouders en het CLB te overleggen. Dat moet onderzocht worden met ook observaties in de klas. Als er dan aanwijzingen zijn, dan kan er een psychologisch onderzoek aangevraagd worden. Maar dat gebeurt dus allemaal stap voor stap én in overleg met de ouders."

"Nassim gaat nu gewoon terug naar school. Het CLB volgt hem verder op en zal samen met mama en de school beslissen wat het beste is voor hem. Ondertussen worden er ook inspanningen gedaan om Nassim opnieuw te laten aansluiten bij de klasgroep. Hij zit nu helemaal vooraan in de klas. Kinderen die het wel goed konden vinden met Nassim zorgen ervoor dat hij kan meespelen. Voor de speeltijd begint spreken ze samen af wat ze zullen doen. Als er ruzie dreigt, wordt het meteen uitgepraat. Het is belangrijk om Nassim positieve ervaringen te bezorgen. Daar wordt hij vanzelf rustiger van. Het CLB gaat dat nu verder opvolgen en ik word ook op de hoogte gehouden zodat we met z'n allen kort op de bal kunnen spelen."