Recht op bescherming tegen geweld

“Ze maakten mij zwart via een vals profiel” - Lise

“Vorig jaar werd ik verschrikkelijk gepest door een aantal meisjes uit het derde jaar. Op een bepaald moment hadden ze op mijn naam een valse profielpagina op facebook aangemaakt. En dan maar schelden en racistische praat verkopen! Op den duur was iedereen kwaad op mij omdat ze dachten dat ik het was. Ik heb toen e-cops gecontacteerd en die hebben de zaak opgelost.”

Lise

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Je moet beschermd worden tegen alle vormen van geweld: mishandeling en verwaarlozing (art 19), seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (art 34), kinderhandel en ontvoering (art 35) en alle andere vormen van uitbuiting (art 36).
  • Niemand mag geweld tegen je gebruiken. Je ouders niet, maar ook je leerkracht, sportmonitor, buurman of andere jongeren niet.
  • Volwassenen moeten jou beschermen tegen elke vorm van geweld: fysiek geweld zoals schoppen of slaan, psychisch geweld zoals schelden, pesten of vernederen, en verwaarlozing zoals je niet verzorgen of je geen eten geven.
  • Niemand mag seksuele handelingen met je stellen tegen je zin, als het je kan schaden, of als je er nog te jong voor bent.
  • Minderjarigen mogen geen slachtoffer van prostitutie worden. Kinderpornografie, kinderhandel en ontvoering zijn verboden. Niemand mag dus kinderen verkopen als adoptiekind, meid, arbeider of prostituee.
  • Als je toch slachtoffer wordt van geweld, heb je recht op gepaste hulp

Vragen en antwoorden

Wat als er gepest wordt op school? Wat kan je doen en wie kan helpen?

Heel wat kinderen en jongeren worden slachtoffer van pestgedrag. Soms sleept dat jaren aan. De school moet zorgen voor een goed antipestbeleid, zodat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. 

Lees meer
Wat kan je doen als een sportclub je niet correct behandelt?

Sporten gaat vooral om plezier maken en samen spelen met vrienden in een veilige omgeving. Maar soms valt dat sportplezier weg. Omdat je te weinig speelkansen krijgt, omdat je trainer sancties oplegt, omdat je negatieve of kwetsende commentaar moet slikken, gepest of gediscrimineerd wordt … Er kan ook sprake zijn van geweld of grensoverschrijdend gedrag. Dan kan je zeker aan de alarmbel trekken. 

Lees meer