Recht op ontspanning en vrije tijd

“Ze vinden dat we voor ‘overlast’ zorgen” - Gilles

“De buren joegen mij en mijn vrienden weg van het speelplein. ’Jullie zijn te druk voor de kleintjes’, klonk het. Maar er is nergens in de buurt een plaats om rond te hangen. Niemand vraagt ons wat. Ze vinden dat wij voor overlast zorgen.” 

Gilles

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Je hebt recht op vrijheid van vereniging (art 15).
  • Kinderen en jongeren hebben het recht om elkaar in groep te ontmoeten of zich bij een vereniging aan te sluiten. Natuurlijk mag die vereniging de rechten van anderen niet schenden. Je activiteiten mogen niemand in gevaar brengen, de orde niet verstoren, de volksgezondheid niet schaden noch onzedelijk zijn.

  • In België is de vrijheid van vereniging een grondrecht voor iedereen. Dat staat in artikel 27 van onze Grondwet.

Je hebt recht op vrije tijd, spel en ontspanning (art 31).
  • Als jongere heb je recht op vrije tijd, spel, muziek, film, sport, en ook op rust en ontspanning.

Heb je een vraag over vrije tijd?