Wie is wie

Aan het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat staat de kinderrechtencommissaris. Haar mandaat loopt zes jaar en is één keer verlengbaar. De kinderrechtencommissaris wordt benoemd door het Vlaams Parlement. Een multidisciplinair team van vijftien mensen, samen goed voor 12,3 fulltimebanen, ondersteunt haar.

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Contacteer een medewerker

Foto van Sarah

Sarah Meys

Beleidsadviseur Kinderarmoede, sociaal beleid, media, mobiliteit, milieu, gezondheid, cultuur

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal