Overleg- en adviesorgaan

Het overleg- en adviesorgaan is een klankbordgroep van het Kinderrechtencommissariaat.

In 2010 installeerde de kinderrechtencommissaris een overleg- en adviesorgaan met een dubbele opdracht:

 • Het is een klankbord voor het Kinderrechtencommissariaat om de opdrachten uit het decreet vorm te geven en de strategische doelstellingen uit de beleidsnota te realiseren.
 • Het moet het Kinderrechtencommissariaat een breder maatschappelijk en politiek draagvlak geven.

In het overleg- en adviesorgaan overleggen vertegenwoordigers van de politieke fracties van het Vlaams Parlement met een groep actieve personen uit het maatschappelijke veld en de wetenschappelijke wereld.
De leden van het overleg- en adviesorgaan zetelen een hele legislatuur. Een mandaat is hernieuwbaar. De eerste voorzitter was prof. dr. Peter Adriaenssens. Hij werd opgevolgd door Iris van der Veken, voorzitter van het UN Global Compact Network Belgium. Sinds april 2017 is Kristel Verbeke voorzitter van het overleg- en adviesorgaan.

Samenstelling legislatuur 2019-2024

Politieke partijen, vast lid

 • Hannes Anaf (Vooruit)
 • Filip Brusselmans (Vlaams Belang)
 • Elisabeth Meuleman (Groen)
 • Freya Perdaens (N-VA)
 • Freya Saeys (Open Vld)
 • Katrien Schryvers (CD&V)
 • Lise Vandecasteele (PVDA)

Vanuit de VLIR

 • Charlotte Declerck (UHasselt)
 • Dimokritos Kavadias (VUB)
 • Stefaan Pleysier (KU Leuven)
 • Didier Reynaert (UGent)

Vanuit de Verenigde Verenigingen

 • Heidi Degerickx (Netwerk tegen Armoede)
 • Inge Geerardyn (Vlaamse Jeugdraad)
 • Paolo De Francesco (Gezinsbond)