Samenwerken met andere ombudsdiensten

Netwerk voor Ombudsdiensten - POOL

Het Kinderrechtencommissariaat is lid van het Belgisch Netwerk voor Ombudsdiensten. Dit netwerk telt 26 leden en is binnen verschillende domeinen actief. De ombudsdiensten werken allen onafhankelijk, volgens de ombudsnormen. Ze hebben onderzoeksbevoegdheid, formuleren adviezen en aanbevelingen en publiceren minstens een keer per jaar een openbaar activiteitenverslag.  
De ombudsdiensten werken samen om POOL (Permanent Overleg van Ombudslui) en het ombudswerk beter bekend  te maken. Ze verwijzen ook naar elkaar door wanneer dat wenselijk is.

Europees Netwerk van Kinderombudsdiensten - ENOC

Het Kinderrechtencommissariaat is lid van ENOC -  the European Network of Ombudspersons for Children. Het netwerkt bestaat sinds 1997 en telt vandaag 43 leden. Het Kinderrechtencommissariaat maakt deel uit van het Bureau. De ENOC-leden wisselen informatie uit, formuleren gezamenlijke standpunten en organiseren seminaries en congressen.

In 2010 lanceerde ENOC het European Network of Youth Advisors. ENYA is een participatieproject waarbij Europese kinderen en jongeren  met ondersteuning van de ENOC-leden, betrokken worden bij onderwerpen die hen aanbelangen. Via participatietrajecten delen ze hun opvattingen en bezorgdheden en formuleren ze mee de aanbevelingen.