Mag je zelf beslissen over medicatie, medische ingrepen en andere gezondheidszorg?

Als de dokter een minderjarige bekwaam vindt, mag die zelf beslissen over zijn of haar gezondheidszorg. Bekwaam zijn betekent dat de minderjarige goed begrijpt waarover het gaat en wat de gevolgen zijn.

Wat zegt de wet?

  • Tot kinderen 18 zijn, oefenen hun ouders het ouderlijk gezag over hen uit. Daardoor mogen ze alle belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld naar welke school hun kind gaat. 
  • In de wet op de patiëntenrechten staat dat ouders de patiëntenrechten van hun minderjarige kinderen uitoefenen. Wel moeten ze hun kind daarbij betrekken, rekening houdend met de leeftijd en maturiteit. Bekwame minderjarige patiënten kunnen zelf hun patiëntenrechten uitoefenen.
  • De wet zegt niet vanaf welke leeftijd een minderjarige bekwaam is. Daarover oordeelt de dokter, verpleegkundige, kinesist of psycholoog. Meestal vinden die minderjarige patiënten bekwaam vanaf 12 jaar. Wie bekwaam is, mag zelf beslissingen nemen over zijn of haar gezondheidszorg en kan dus zelf kiezen of hij of zij medicijnen inneemt of weigert.
  • Hoe ouder, hoe meer een minderjarige zelf kan beslissen. Maar ook de aard en het risico van de behandeling of ingreep spelen een rol. Over inentingen, een voorschrift voor voorbehoedsmiddelen of een wonde die verzorgd of gehecht moet worden, mag een minderjarige sneller zelf beslissen dan over een operatie onder volledige verdoving. Ook voor esthetische behandelingen of euthanasie moeten ouders hun toestemming geven.

Bron: Mag ik zelf beslissen of ik medicijnen neem? - tZitemzo

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

  • Artikel 24 zegt dat kinderen en jongeren recht hebben op goede gezondheidszorg. Als kinderen ziek zijn, moeten ze geholpen worden door bijvoorbeeld een huisarts, een oog- of tandarts, een ziekenhuis ... De overheid moet kinderen en hun ouders goed informeren over gezondheid.
  • Artikel 26 stelt dat de overheid ervoor moet zorgen dat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar is. Jongeren hebben dus recht op sociale zekerheid.