Mogen je ouders je gsm of sociale media controleren?

Briefgeheim is een verouderde term. Ook persoonlijke communicatie via de gsm, appjes en sociale media valt hieronder. Al die nieuwe communicatievormen behoren tot de persoonlijke privacy van de gebruiker. En die moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Toch kunnen er situaties zijn waarover ouders bezorgd zijn, zoals onveilig gedrag online of pestgedrag via berichten of sociale media. 

Ouders kunnen vanuit hun ouderlijk gezag toezien op de veiligheid en het welzijn van hun kind. In die situaties kunnen ze de gsm en sociale media controleren. Het is wel belangrijk dat ze beseffen dat het een inbreuk is op de privacy van hun kind en dat dat niet fijn aanvoelt. Daarom kunnen ouders best eerst nagaan of ze hun bezorgdheid kunnen wegnemen op een andere manier, zoals met een open gesprek of door samen de gsm te controleren. Als dat niet kan of bepaalde zorgen niet wegneemt, dan kunnen ouders de persoonlijke communicatie van hun kind checken. Daarna moet het vertrouwen wel hersteld worden. 

Wat zegt de wet? 

Het ouderlijk gezag gaat over de persoon en de goederen van het kind. Het omvat de rechten en plichten van de juridische ouders. Het Burgerlijk Wetboek omschrijft het in de artikelen 371-387ter en 203. 

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag

  • Artikel 5 erkent ouders als opvoedingsverantwoordelijken van het kind. Zij moeten het passend leiden en begeleiden naar de meerderjarigheid, rekening houdend met zijn groeiende capaciteiten. 
  • Artikel 12 geeft kinderen het recht om hun mening te uiten over wat hen rechtstreeks aanbelangt. Aan die mening moet passend belang gehecht worden, rekening houdend met de leeftijd en rijpheid van het kind. 
  • Artikel 16 erkent het recht van kinderen op bescherming van de privacy van hun privéleven, gezinsleven en correspondentie. 

Wie kan je nog helpen?

Kinderen en jongeren

  • Ik beslis, een platform voor vragen over privacy
  • WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies
  • Awel, de telefonische en onlinehulplijn voor kinderen en jongeren
  • JAC, het jongerenaanbod van het CAW

Ouders