Wat zijn je rechten als niet-begeleide buitenlandse minderjarige?

Zowel overheidsinstanties als privépersonen kunnen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen aanmelden bij de Dienst Voogdij. Als ze voldoen aan de voorwaarden, krijgen ze een voogd. Bij twijfel over de leeftijd kan dat wel pas na een medische test. 

Wanneer spreken we van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)? 

 • Jonger dan 18 jaar 
 • Onderdaan van een land buiten de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
 • Niet begeleid door iemand met ouderlijk gezag of door een voogd
 • Door de Dienst Voogdij beschouwd als NBMV 

Let op: 

 • Een NBMV moet in België jonger zijn dan 18 jaar, ook al gelden er andere regels in het thuisland. 
 • Een kind kan wel begeleid worden door een volwassene en toch NBMV zijn, als die volwassene niet het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent of het kind in België achterlaat. 
 • Een kind dat uit een ander land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein komt, is een niet-begeleide Europese minderjarige (NBEM).

Waar meld je een NBMV aan? 

De Dienst Voogdij van de FOD Justitie is bevoegd voor de voogdij over niet-begeleide minderjarigen. Zowel overheidsinstanties als privépersonen kunnen een persoon die er jonger uitziet dan 18, of die zegt jonger te zijn dan 18, aanmelden bij de Dienst Voogdij.
Zij zijn permanent bereikbaar via het noodnummer 078 15 43 24.

Ga naar de website

Als de minderjarige aangemeld is, gaat de Dienst Voogdij na of die voldoet aan de voorwaarden om NBMV of NBEM te zijn. Op basis van verklaringen en documenten die de minderjarige bij zich heeft, bepalen ze of de jongere minderjarig is. Als de Dienst Voogdij of de Dienst Vreemdelingenzaken twijfelt aan de leeftijd, kunnen ze die medisch laten bepalen. De minderjarige moet wel geïnformeerd worden over de test en toestemming geven. In geval van twijfel over de uitslag van het medisch onderzoek, wordt de jongst mogelijke leeftijd gehanteerd. De overheid die het medisch onderzoek vroeg, betaalt ook de kosten.

Er kunnen zich 2 situaties voordoen:

 • De Dienst Voogdij oordeelt dat de jongere jonger is dan 18 jaar en stelt een voogd aan. 
 • De Dienst Voogdij oordeelt dat de jongere al 18 jaar is en stopt de begeleiding. De jongere kan binnen 60 dagen bij de Raad van State beroep aantekenen tegen die beslissing. Er is ook een spoedprocedure om dat te doen. Het annulatieberoep werkt niet schorsend: zolang het beroep loopt, wordt de jongere beschouwd als meerderjarig. 

Niet-begeleide Europese minderjarigen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een voogd: 

 • Als ze jonger zijn dan 18 jaar.
 • Als ze onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. 
 • Als ze niet begeleid worden door iemand met ouderlijk gezag of door een voogd.
 • Als ze geen wettelijk document hebben waarmee een ouder of voogd de toestemming geeft om alleen te reizen en te verblijven in België.
 • Als ze niet ingeschreven zijn in een bevolkingsregister én aangemeld zijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel of in een kwetsbare situatie zitten. Daarover beslist de Dienst Voogdij.

Meer weten?