De non-discriminatieverklaring op school

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht op vraag van de minister van Onderwijs de toepassing van de Non-Discriminatieverklaring. Dit is een inhoudelijk sterk engagement van alle schoolnetten om aan alle kinderen gelijke onderwijskansen te garanderen. Dit vrijwillig engagement kan echter niet voorbijgaan aan de juridische norm die discriminatie verbiedt. Sommige scholen weigeren leerlingen van allochtone afkomst uit schrik om een concentratieschool te worden. Daarvoor wordt een systeem van maximum percentages voor allochtone leerlinge gebruikt. Dit systeem op zich is al een aanfluiting van het discriminatieverbod. Het is duidelijk: er zijn andere, meer dwingende, maatregelen nodig.

Concreet pleit het Kinderrechtencommissariaat onder andere voor:

  • een decreet voor een non-discriminatiebeleid in onderwijs, op lokaal en centraal niveau,
  • versterking van lokaal overleg, met vertegenwoordiging van migrantengemeenschappen,
  • meer ruimte voor zorgverbreding,
  • kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding,
  • inschrijvingsrecht en beroepsmogelijkheden tegen weigeringen.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Onderwijs en Vorming van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 23/02/2000 als Parl.St. Vl.Parl., 1999-2000, nr. 220/1 als bijlage van verslag

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.