Interministeriële Conferentie corona-steunplan voor jongeren

Advies

De commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel het voorstel van resolutie (Sophie Rohonyi, François De Smet) betreffende de instelling van een Interministeriële Conferentie Jeugd, belast met de uitwerking van een steunplan voor de door de COVID-19-crisis getroffen jongeren (DOC 55 1810/1).

De voorzitter van de commissie vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over de resolutie.

We lazen de resolutie vanuit kinder­rechtenperspectief. We ondersteunen deze en formuleren de volgende bevindingen en aanbeve­lingen:

  • Kinderrechten en het mentale welzijn van kinderen en jongeren stonden ontzettend onder druk tijdens de pandemie en hun rechten mogen nooit meer in lockdown gaan.
  • Het perspectief van kinderen en jongeren en hun belangen moeten in de toekomst ook een plaats krijgen in de advies- en beslissingsorganen tijdens een eventuele pandemie.
  • De wachtlijsten in de jeugdhulp en in de geestelijke gezondheidszorg moeten dringend structureel aangepakt worden. De brug tussen jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg moet versterkt worden.
  • Er is nood aan een betere monitoring van het welzijn van minderjarigen. Een versterkte inzet op verschillende terreinen en over verschillende beleidsdomeinen heen is nodig om tegemoet te komen aan de noden van jongeren.

Bezorgd

Dit advies werd bezorgd aan de leden van Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de bevoegde ministers en de Vlaamse volksvertegenwoordigers.      

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.