Jaarverslag 2021-2022 'Meer gewicht aan kinderrechten'

Advies

Als er te weinig geïnvesteerd wordt in kinderen en jongeren komen kinderrechten in het gedrang

Het zijn vaak volwassenen die er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren tot hun rechten komen. Ze geven mee gewicht aan kinderrechten. En het is net daar dat het schoentje knelt: ze zijn met te weinig, ze dunnen uit. Het ecosysteem dat kinderen en jongeren ondersteunt, kraakt in zijn voegen.

Begeleiders, opvoeders, hulpverleners, voogden en leerkrachten zijn van onschatbare waarde. Zonder hen belanden kinderen op straat, krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben, missen ze school, hebben ze geen voogd en kunnen ze niet terecht in de kinderopvang.

Sleutelfiguur zijn voor kinderen moet opnieuw een gewaardeerd beroep zijn want het is kostbaar. Er is nood aan een masterplan. Zórg voor de mensen die zorg dragen voor onze kinderen en jongeren door ze goed te omkaderen en te waarderen voor hun enorme bijdrage. Door de juiste context te scheppen. Geef hier vanuit het beleid veel meer gewicht aan.

De cijfers spreken voor zich

  • Opvangcrisis: Er is niet voor iedereen opvang, er zijn niet genoeg voogden, er is niet genoeg personeel.
    • Sinds oktober kregen tientallen niet-begeleide minderjarigen en gezinnen op de vlucht geregeld geen opvang waardoor sommigen met periodes op straat sliepen. De situatie voor hen blijft ook nu nog steeds hoogst onzeker.
    • 1.858 niet-begeleide minderjarigen kregen nog geen voogd. De wachttijd is gemiddeld vier tot acht maanden.
  • Jeugdhulp: Voor het eerst gaan leefgroepen in jeugdvoorzieningen tijdelijk dicht  omdat ze te weinig medewerkers vinden. Brussel is er het ergst aan toe. In Brussel-Halle-Vilvoorde sloten dit jaar maar liefst zes jeugdhulpvoorzieningen de deuren door personeelstekort. In vijf andere voorzieningen in Brussel is er een opnamestop.
  • Crisishulp: Voor 1 kind op de 3, en in Brussel zelfs 1 kind op de 2, heeft de hulpverlening geen antwoord op een  situatie  waarvoor dringend ingrijpen nodig is.
  • Kinderopvang: Er zijn bij de VDAB 1.611 openstaande vacatures in de kinderopvang. Dat is een fractie van het werkelijk aantal openstaande  vacatures. Tussen juni en begin oktober kreeg het Vlaams Agentschap Opgroeien 232 meldingen van 115 kinderopvanglocaties die hun werking moesten aanpassen omdat ze niet over genoeg personeel beschikken.
  • Onderwijs: Er zijn 1.803 vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs bij de VDAB. Ook dat is een onderschatting van het werkelijke lerarentekort.

Bezorgd

Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde op 16 november 2022 haar jaarverslag 2021-2022 voor. Het jaarverslag werd op 16 november 2022 bezorgd aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Gepubliceerd
op 16/11/2022 als Parl.St.Vl.Parl., 2022-2023, nr. 42/1

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.