Kinderen en jongeren in de wielersport

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat vindt een verlaging van de minimum leeftijd in de wielersportcompetitie van 12 naar 8 jaar manifest ‘ongezond’. Dit idee druist ook in tegen het algemeen kader van het Vlaams sportbeleid.

Uitgerekend voor kinderen onder de 12 jaar wordt het spelelement centraal gezet, niet de competitie en alle druk die daarbij komt kijken. Onderzoek geeft aan dat focussen op één sport evenmin goed is voor jonge kinderen.
Kinderen zijn nog in volle ontwikkeling en mogen ook fysiek niet onnodig belast worden. Sport moet leuk blijven voor kinderen. zoals Panathlon International stelt: ‘kinderen hebben het recht om geen kampioen te moeten zijn.’

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.