Pleidooi voor inclusief onderwijs dicht bij huis

Advies

De vernieuwing van het schoolinschrijvingsrecht kwam recent in een stroomversnelling. Eén groep kinderen komt in dat verband niet of nauwelijks in beeld: kinderen met een beperking. Nochtans vormt het inschrijvingsrecht een cruciaal element in de transitie naar meer inclusief onderwijs waarvoor het M-decreet en het ondersteuningsmodel de aanzet leverden.

Op 29 maart 2017 bezorgde de Kinderrechtencommissaris aan het Vlaams Parlement een advies over het ondersteuningsmodel dat de minister van Onderwijs kort daarvoor uittekende om de transitie naar meer inclusief onderwijs beter aan te sturen en te begeleiden. In dat advies legden we ook de link met het inschrijvingsrecht. 

Nu het Vlaams Parlement zich weer volop buigt over de vernieuwing van het schoolinschrijvingsrecht brengen we dat éne punt uit ons advies over het ondersteuningsmodel graag terug onder de aandacht.

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert

  • om via het inschrijvingsrecht kinderen met specifieke onderwijsnoden meer kansen op inclusief onderwijs dicht bij huis te geven, met name door in scholen voor gewoon onderwijs een beperkt aantal plaatsen (bv. 5%) te reserveren voor kinderen met een geattesteerde beperking (verslag of gemotiveerd verslag).

Bezorgd

We bezorgen dit advies op 12 maart 2018 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de Commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.