Recht doen aan kinderen met een label

Advies

Niemand kijkt nog op wanneer een druk kind een ADHD’er wordt genoemd. Of ‘anders’ gedrag gedefinieerd wordt als ADD, ODD, CD, bipolair,… Storend gedrag wordt steeds meer geproblematiseerd, geïndividualiseerd, geïsoleerd en gemedicaliseerd. Het Kinderrechtencommissariaat wil werk maken van een samenleving waarin kinderen volop tot hun recht komen. Samen met een onderzoeksteam van de universiteit Gent o.l.v. Stijn Vanheule en Nancy Vansieleghem peilden we naar de ervaringen en belevingen van kinderen die het label ‘gedragsstoornis’ dragen.
Op een studiedag op 5 oktober 2011 werden de resultaten voorgesteld. Deze studiedag was een eerste stap naar een ruimer debat.

In dit advies vraagt het Kinderrechtencommissariaat:

 • Verruim het medisch model tot een sociaal-cultureel model. 
 • Zorg bij de diagnosestelling voor een transdisciplinair eerder dan voor een multidisciplinair team.
 • Zie strikter toe op het gebruik van psychofarmaca door kinderen. 
 • Beperkt ondersteuning niet tot medicatie.
 • Laat een label uitzondering blijven.
 • Ondersteun en begeleid ook zonder label.
 • Geef het Gelijkekansendecreet meer bekendheid bij scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders.
 • Maak van inclusief onderwijs geen exclusiviteit.
 • Maak werk van het recht op redelijke aanpassingen.
 • Laat het decreet ‘rechtspositie van leerlingen’ een volwaardig decreet worden.
 • Geef de wet op de patiëntenrechten meer weerklank.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan alle Vlaamse Parlementsleden. We lichtten het toe in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement toe tijdens een gedachtewisseling.

Gepubliceerd
op 09/18/2012 als Parl.St. Vl.Parl. 2011-2012, nr. 1728/1
Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.