Ik zoek hulp als Professional

Ben je op zoek naar informatie of advies omdat de rechten van een kind of jongere niet gerespecteerd worden? Wij luisteren naar je verhaal en zoeken samen met jou naar een oplossing.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wanneer je botst op onrecht tegenover kinderen en jongeren, zowel in de praktijk als in de regelgeving, dan kan je dat melden bij het Kinderrechtencommissariaat. Klachten kunnen gaan over verschillende thema’s: onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, jeugdrecht, asiel en migratie, media, gezin, mobiliteit, wonen, identiteit en diversiteit, milieu, vrije tijd, welzijn, justitie en armoede.

Binnen deze thema’s ervaren kinderen en jongeren soms problemen bij overheden en andere instanties:

 • Ze krijgen geen toegang tot dienst- of hulpverlening.
 • Ze worden niet correct behandeld.
 • Ze worden gediscrimineerd.
 • Ze krijgen niet de informatie waar ze recht op hebben.
 • Ze krijgen geen of een onduidelijke motivering bij een beslissing.
 • Ze moeten lang wachten voordat hun vraag, probleem of dossier behandeld wordt.
 • Ze botsen op onduidelijke, discriminerende of ontbrekende regelgeving.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het belang van het kind.
Image
Cover klachtenfolder professionals

Wat doen we?

 • We luisteren naar het probleem.
 • Als het kan, luisteren we naar het kind zelf.
 • We geven je informatie en advies.
 • We toetsen de klacht aan het wettelijk kader, het Kinderrechtenverdrag en de ombudsnormen.
 • We onderzoeken de klacht als de rechten van de minderjarige geschonden werden.
 • We bemiddelen tussen alle betrokken partijen en zoeken samen naar een oplossing, met bijzondere aandacht voor het belang van het kind of de jongere.
 • We verwijzen door als we zelf niet verder kunnen helpen.

 

 

 

Hoe werken we?

 • We zijn onafhankelijk.
 • We richten ons op samenwerking en bemiddeling.
 • We doen niets zonder jouw toestemming. We behandelen alle informatie discreet.
 • Waar mogelijk, vragen we de toestemming van de minderjarige.
 • Dringende klachten krijgen voorrang.
 • Onze dienstverlening is gratis.
 • We geven feedback over het verloop van de klacht.
 • Wil je meer weten? Lees hier wat je van ons kan verwachten.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen die een schending van de kinderrechten wil melden:

 • Kinderen en jongeren
 • Praktijkwerkers, professionals zoals hulpverleners, leerkrachten, jeugdwerkers, buurtwerkers, artsen, politieagenten, maatschappelijk werkers, kinderverzorgers, rechters, brugfiguren, sportleraren, vrijwilligers of anderen die werken met kinderen en jongeren
 • Ouders, familie, vrienden of andere vertrouwenspersonen

Sommige meldingen geven aan dat er meer aan de hand is. Dat ook het beleid in actie moet schieten. Wijst je klacht op onduidelijke, inconsequente, discriminerende of ontbrekende regelgeving? Of bots je op regels of praktijken die in strijd zijn met het Kinderrechtenverdrag? Laat het ons weten. Dan kunnen wij dat signaleren aan de bevoegde overheid. Het probleem van de minderjarige is daarmee niet meteen opgelost. Maar het kan wel voorkomen dat de problemen zich blijven voordoen.

Contacteer ons

Heb je een probleem dat niet opgelost raakt en zoek je hulp? Contacteer ons. Wij luisteren, onderzoeken klachten over kinderrechten en bemiddelen. Gratis en vertrouwelijk.
Bel gratis onze klachtenlijn of mail ons.