Wat kan de Klachtenlijn voor jou doen?

Je voelt je niet correct behandeld? Je hebt een klacht over je rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder.

Contacteer de klachtenlijn

Surf, mail, schrijf of bel de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Stuur een klacht