Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen stelt jaarverslag 2023 voor

Jeugdhulp
Jeugdrecht Politie Justitie

Op woensdag 27 maart 2024 stelde de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen haar nieuwste jaarverslag voor in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. De commissie vraagt om zowel jongeren als begeleiders in gemeenschapsinstellingen, voorzieningen voor veilig verblijf en het Vlaams Detentiecentrum meer perspectief te bieden. 

De maandcommissarissen capteren wat er leeft bij jongeren in de voorzieningen. Via hun maandelijkse bezoeken waken ze mee over de rechten van deze jongeren die in een min of meer gesloten setting verblijven.

Xavier Taveirne ging in gesprek met Caroline Vrijens, voorzitter van de Commissie Van Toezicht voor Jeugdinstellingen en Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Daarna bracht Leen Ackaert, secretaris ad interim, de voornaamste vaststellingen van de commissie naar voren:

  • Heel wat maandcommissarissen zien positieve evoluties en veel inzet van begeleiders. Begeleiders die poolen, zodat jongeren tijdens teamvergaderingen minder in hun kamer zitten. Ze koken samen, doen meer activiteiten met externe organisaties of vervangen zelfs de afzonderingsruimte door een kussenruimte. 
  • Al zijn er duidelijk verschillende snelheden tussen de voorzieningen. Voor sommige voorzieningen zijn er nog serieuze stappen voorwaarts te zetten naar meer respect voor de rechten van de geplaatste jongeren.
    En de verbeteringen en de vooruitgang die geboekt werd, zijn heel broos door de grote druk op de leefgroepen door personeelswissels, personeelstekort en de soms zware zorgnoden van jongeren. Druk die zich zowel bij begeleiders als jongeren laat voelen.
  • Jongeren missen soms perspectief en duidelijkheid. Tijdens hun verblijf over de regels, over de duur van kamermomenten en over hun schooltraject. Maar ook over hoe hun nabije toekomst eruitziet. Wat hierna? Jongeren zeggen dat ze langer moeten blijven omdat er geen plaats in een open voorziening, een psychiatrische instelling of een eenheid zelfstandig begeleid wonen. Door de lange wachtlijsten weten ze niet waar ze aan toe zijn, hoe hun nabije toekomst eruitziet en dat weegt op hun welzijn en motivatie.
  • Daarnaast moet ook jongeren in het Vlaams detentiecentrum kansen blijven krijgen. 
     

Ook vertelden Wim Weyts van GI De Kempen en Horna Masanka - bekend als rapper Young B - van City Pirates over hun rap-project voor de jongeren in GI De Kempen. Vervolgens volgde er een panelgesprek met de maandcommissarissen An Keppens, Marina Van den Broeck en Elke Van Den Neucker, de campusverantwoordelijke van De Markt, Kristof Pauwels, en de teamcoach van Sint-Idesbald, Veerle Theuninck. Thierry Taverna, adjunct-kabinetschef van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kwam daarna aan het woord met enkele reflecties en we sloten de dag af met een slotwoord door Caroline Vrijens. 

Enkele gesprekken tijdens de voorstelling

Gesprek over het rap-project voor de jongeren in GI De Kempen
Panelgesprek met onder andere maandcommissarissen

De voorstelling in foto's

Meer weten over de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen?

 

Nieuws