Europese kinderombudsdiensten en jeugdadviseurs buigen zich in Brussel over de rol van kinderombudsdiensten

Europese kinderombudsdiensten en jeugdadviseurs buigen zich in Brussel over de rol van kinderombudsdiensten
Op 19, 20 en 21 september kwamen 44 kinderombudsmannen en -vrouwen uit 34 landen van de Raad van Europa in het Vlaams Parlement bijeen voor hun jaarlijkse ENOC-conferentie. Het Europees Netwerk van Ombudspersonen voor kinderen (ENOC) boog zich samen met 18 jongeren van 12 tot 17 jaar over de rol van onafhankelijke kinderrechteninstellingen in Europa.

Op de laatste dag verkozen de leden van de Algemene Vergadering Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens tot nieuwe voorzitter van ENOC voor een jaar. 

ENOC formuleerde aanbevelingen voor internationale en Europese instellingen en staten om de onafhankelijkheid en effectiviteit van kinderrechteninstellingen maximaal te garanderen. Samen met de aanbevelingen van jongeren keurden de leden van de Algemene Vergadering van ENOC die aanbevelingen goed.

"We staan elke dag voor de uitdaging om kinderrechten te blijven verdedigen. Ook Europees en internationaal. Veel belangrijke uitdagingen met een impact op kinderen en hun rechten stoppen niet bij landsgrenzen. Denk aan klimaatverandering, oorlog, migratiecrisis en digitale ontwikkelingen. Dit is een inspanning die we actief opnemen via ons Europees Netwerk van Kinderombudspersonen (ENOC). Dat is ontzettend waardevol, en als voorzitter zal ik me inzetten om kinderrechten te beschermen over de grenzen heen." Caroline Vrijens, Vlaams kinderrechtencommissaris en host van de ENOC-conferentie 


Statement: aanbevelingen van de Europese Kinderombudsdiensten

ENOC brengt een standpunt naar buiten met aanbevelingen die onder andere gebaseerd zijn op een nieuw onderzoek van prof. Ursula Kilkelly (University of Cork, Ierland) en dr. Katrien Klep (Universiteit Leiden). Dat onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken, praktijken, strategieën en uitdagingen voor de kinderrechteninstellingen in de verschillende Europese landen en regio’s die deel uitmaken van ENOC.

Enkele belangrijke aanbevelingen:

  • Garandeer dat elke kinderrechteninstelling in volle onafhankelijkheid het belang en de rechten van kinderen vooropstelt.
  • Garandeer dat elke kinderrechteninstelling zelf haar agenda bepaalt.
  • Garandeer dat elke kinderrechteninstelling genoeg slagkracht heeft en zichtbaar en toegankelijk is.

ENOC vraagt aan staten om de onafhankelijkheid en effectiviteit van kinderrechteninstellingen te garanderen en aan internationale instanties om erover te waken dat staten dat ook echt doen. Het kinderrechtenverdrag verplicht landen om mechanismen op te zetten om de vooruitgang van het kinderrechtenverdrag te monitoren in eigen land. En onafhankelijke kinderrechteninstellingen spelen daarin een cruciale rol.

Aanbevelingen van de Jonge Adviseurs van ENOC uit 17 landen

Het standpunt van ENOC werd mee gevoed door het werk van ENYA, het Europees Netwerk van Jonge Adviseurs. 

Zij vroegen onder andere: 

  • Integreer kinderrechteneducatie nog veel meer op school voor leerlingen van alle leeftijden.
  • Informeer kinderen hoe ze hulp kunnen zoeken als hun rechten geschonden worden. 
  • Betrek kinderen op allerlei manieren bij het werk van elke kinderrechteninstelling. 
  • Bezoek als kinderrechteninstelling plaatsen waar kinderen zijn en neem hun ervaringen en beleving maximaal mee in je werk.
  • Volg als overheid de aanbevelingen rond kinderrechten op tijd op. Een kind verandert snel en dus is tijd een cruciale factor. 

Bescherm rechten van kinderen in oorlog

Een vertegenwoordiging uit Oekraïne, ook lid van ENOC, deelde haar ervaringen over de bescherming van kinderen en hun rechten in tijden van oorlog. ENOC deelt al sinds het begin van het conflict actief informatie in het netwerk om leden van ENOC in staat te stellen de rechten en belangen van Oekraïense kinderen op de vlucht in eigen land te ondersteunen.

Over ENOC

ENOC zorgt voor de uitwisseling van informatie en strategieën onder zijn leden en voor ondersteuning. Om kinderrechten in alle landen van Europa te bevorderen en te waarborgen, de participatie van kinderen te bevorderen en contacten te stimuleren met andere kinderrechteninstellingen wereldwijd.
https://enoc.eu/

#ENOCAnnualConference2023