Stem de samenleving beter af op wat kinderen nodig hebben: luister naar hun signalen

Persbericht

Op 16 november stelt kinderrechtencommissaris, Caroline Vrijens haar nieuw jaarverslag voor: ‘Kinderen tonen de weg’. Uit de meldingen en klachten bij het Kinderrechtencommissariaat blijkt dat nog veel te vaak structurele problemen aan de grondslag liggen van moeilijkheden voor kinderen en jongeren. Een groep kinderen blijft verstoken van de steun en hulp die ze nodig hebben, ondanks hun contact met voorzieningen en organisaties die de overheid voor hen inricht of erkent. Die kinderen gaan van noodoplossing naar noodoplossing. Daardoor verblijven ze bij gebrek aan beter veel te lang op ongeschikte plaatsen. Zoals in de kinderpsychiatrie, volwassenpsychiatrie of grootschalige, collectieve asielcentra. Of ze zitten op schooldagen thuis of in een voorziening omdat het op school niet lukt.