Zorgvuldig omgaan met digitale schoolplatforms ook in belang van kinderen en jongeren

Opiniestuk

Online schoolplatforms zoals Smartschool zijn voor kinderen en jongeren soms ongewild een bron van stress. We krijgen meldingen over hoe scholen omgaan met Smartschool. Vragen, zorgen en klachten over hoe scholen taken en toetsen organiseren, resultaten doorgeven, reageren op afwezigheid of op overtredingen van regels. Of over hoe scholen afstandsonderwijs organiseren voor kinderen die door omstandigheden thuis zitten. Het raakt aan kinderen hun recht op privacy, hun recht op informatie en hun welzijn.

We verwelkomen het ontwerpakkoord van de minister van Onderwijs en de sociale partners over digitale communicatie. Dit schooljaar moeten scholen daarover afspraken maken. Het is een kans om kinderrechten sterker te verankeren in het beleid van elke school. Alles staat of valt ook met een schoolklimaat waarin leerlingen maximaal inspraak krijgen en geconsulteerd worden, ook over de onlinecommunicatie en de opvolgtools. Voor ons is het evident dat belangrijke afspraken hierover op school besproken worden en in het schoolreglement komen.

We zijn blij dat Smartschool vorig jaar een onafhankelijke adviesraad oprichtte. Het Kinderrechtencommissariaat maakt daar deel van uit. Voor ons staat daarin de vraag centraal hoe we technologisch nog kunnen bijsturen, hoe we het best kunnen omgaan met wat technologisch mogelijk is en wat daar in het schoolbeleid het best mee kan gebeuren om de rechten van kinderen en jongeren maximaal te garanderen.