Dossier Spreekrecht: 'Het kind weegt te licht'

Kinderen hebben spreekrecht in de familierechtbank

Artikel 12 van het VN-kinderrechtenverdrag garandeert dat kinderen en jongeren hun mening kunnen uiten in alle situaties die hen aanbelangen. Voor kinderen wiens ouders uit elkaar gaan, vertaalt het Burgerlijk Wetboek dat naar het hoorrecht van kinderen door de familierechter. Maar worden kinderen en jongeren ook effectief gehoord en hoe gebeurt dit in de praktijk? Hebben kinderen en jongeren het gevoel dat er écht naar hen wordt geluisterd? Welke drempels ervaren ze, en zijn er ook oplossingen?

Onderzoeksresultaten

Het Kinderrechtencommissariaat, De Orde van Vlaamse Balies en de Gezinsbond deden met wetenschappelijke medewerking van prof. dr. Charlotte Declerck, UHasselt, een praktijkonderzoek naar het spreekrecht van het kind voor de Nederlandstalige familierechter. De familierechtbanken en de hoven van beroep ontvingen een vragenlijst die peilt naar de toepassing van het hoorrecht in de praktijk. Op basis van diezelfde vragenlijst interviewden we kinderen en jongeren. Hun ervaringen en noden toetsten we aan de hedendaagse praktijk van het horen.

Over de studiedag (VOLZET)

Tijdens deze studiedag worden de rapporten die tot stand kwamen op basis van de interviews met kinderen en jongeren en de kwantitatieve enquête bij de rechters en raadsheren uit de Vlaamse familierechtbanken, voorgesteld en toegelicht. Samen met experten gaan we dieper in op de resultaten van dit onderzoek en bespreken we de aanbevelingen.

 • 09u00:  Onthaal deelnemers
 • 09u30:  Welkom, Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris
 • 09u40:  Getuigenis
 • 09u45:  Dossier spreekrecht: bevraging kinderen en jongeren, Sofie Van Rumst,  beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat
 • 10u00:  Dossier spreekrecht: bevraging familierechtersdr. Ulrike Cerulus, jurist studiedienst Orde van Vlaamse Balies
 • 10u15:  Getuigenis van een jongere
 • 10u20:  Spreekrecht in rechtsvergelijkend perspectief, prof. dr. Charlotte Declerck, Universiteit Hasselt
 • 10u35:  Koffiepauze
 • 10u50:  Getuigenis van een jongere
 • 10u55:  Effectief communiceren met kinderen, prof. dr. Sarah Bal, klinisch psycholoog voor kinderen en jongeren, Universiteit Gent
 • 11u15:  De Kindbehartiger, Marieke Lips en Bjorn Verhelst
 • 11u45:  Panelgesprek met betrokken actoren uit de praktijk. Moderator: Fien Sabbe. Panelleden: Daniel Van den Bossche, familierechter - Sara Van den Abeele, justitieassistent - Rosemarie De Man, advocaat - Sarah Bal, psycholoog - Mia Claes, bemiddelaar - Yorn, jongere - Evelyn Merkx, doctoraatsonderzoeker UGent
 • 12u45:  Afsluitende beschouwingenVincent Van Quickenborne, minister van Justitie
 • 13u00:  Broodjeslunch

Permanente vorming

De studiedag werd door de Orde van Vlaamse Balies erkend voor 4 punten permanente vorming. Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.