Voorstelling Jaarverslag 'Meer gewicht aan kinderrechten'

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens
stelt Jaarverslag 2021-2022 voor in het Vlaams Parlement

Image
Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor

Als er te weinig geïnvesteerd wordt in kinderen en jongeren komen kinderrechten in het gedrang

Image
Cover Jaarverslag 2021-2022 'Meer gewicht aan kinderrechten'

Het zijn vaak volwassenen die er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren tot hun rechten komen. Ze geven mee gewicht aan kinderrechten. En het is net daar dat het schoentje knelt: ze zijn met te weinig, ze dunnen uit. Het ecosysteem dat kinderen en jongeren ondersteunt, kraakt in zijn voegen.

Begeleiders, opvoeders, hulpverleners, voogden en leerkrachten zijn van onschatbare waarde. Zonder hen belanden kinderen op straat, krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben, missen ze school, hebben ze geen voogd en kunnen ze niet terecht in de kinderopvang.

Sleutelfiguur zijn voor kinderen moet opnieuw een gewaardeerd beroep zijn want het is kostbaar. Er is nood aan een masterplan. Zórg voor de mensen die zorg dragen voor onze kinderen en jongeren door ze goed te omkaderen en te waarderen voor hun enorme bijdrage. Door de juiste context te scheppen. Geef hier vanuit het beleid veel meer gewicht aan.

De cijfers spreken voor zich

  • Opvangcrisis: Er is niet voor iedereen opvang, er zijn niet genoeg voogden, er is niet genoeg personeel.
    • Sinds oktober kregen tientallen niet-begeleide minderjarigen en gezinnen op de vlucht geregeld geen opvang waardoor sommigen met periodes op straat sliepen. De situatie voor hen blijft ook nu nog steeds hoogst onzeker.
    • 1.858 niet-begeleide minderjarigen kregen nog geen voogd. De wachttijd is gemiddeld vier tot acht maanden.
  • Jeugdhulp: Voor het eerst gaan leefgroepen in jeugdvoorzieningen tijdelijk dicht  omdat ze te weinig medewerkers vinden. Brussel is er het ergst aan toe. In Brussel-Halle-Vilvoorde sloten dit jaar maar liefst zes jeugdhulpvoorzieningen de deuren door personeelstekort. In vijf andere voorzieningen in Brussel is er een opnamestop.
    Crisishulp: Voor 1 kind op de 3, en in Brussel zelfs 1 kind op de 2, heeft de hulpverlening geen antwoord op een  situatie  waarvoor dringend ingrijpen nodig is.
  • Kinderopvang: Er zijn bij de VDAB 1.611 openstaande vacatures in de kinderopvang. Dat is een fractie van het werkelijk aantal openstaande  vacatures. Tussen juni en begin oktober kreeg het Vlaams Agentschap Opgroeien 232 meldingen van 115 kinderopvanglocaties die hun werking moesten aanpassen omdat ze niet over genoeg personeel beschikken.
  • Onderwijs: Er zijn 1.803 vacatures voor leerkrachten secundair onderwijs bij de VDAB. Ook dat is een onderschatting van het werkelijke lerarentekort.

De voorstelling in beeld

Op 16 november 2022 stelden we ons nieuwste jaarverslag voor in zaal de Schelp van het Vlaams Parlement. Kristel Verbeke, voorzitter van ons Advies- en Overlegorgaan, startte met een warm welkom en een gesprek met Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans.
Vervolgens gaf de kinderrechtencommissaris toelichting bij haar jaarverslag. Haar toespraak vind je hier.
Fatima vertelde over haar vlucht uit Afghanistan en las voor uit eigen boek. Een grote dank je wel aan Fatima voor haar sterke getuigenis en Young FENIX die ons met haar in contact bracht. Afsluiten deden we met Vlaams coördinerend minister Kinderrechten Benjamin Dalle.