Jaarverslag Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen

Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht. De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om achttien instellingen of afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken. Deze vrijwilligers volgen het reilen en zeilen in de instelling op.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
86
Frequentie
jaarlijks
Doelgroep
beleidsmedewerkers
personeelsleden van de Vlaamse overheid
Publicatiedatum
Publicatietype
jaarverslag
Thema
kinderen en jongeren

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.