Kinderen en Huisvesting. Advies Vlaamse Woonraad i.s.m. Kinderrechtencommissariaat

Ieder heeft recht op menswaardig wonen. Ook de allerjongsten in onze samenleving, de minderjarigen, hebben dit recht. In het advies ‘Kinderen en huisvesting’ plaatsen de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat kinderen en jongeren op de voorgrond. We analyseren het Vlaamse woonbeleid vanuit kindperspectief en besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ook de woonomgeving – als medebepalende factor in de ontwikkeling van kinderen en jongeren – komt aan bod.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Vlaamse Woonraad
Aantal pagina's
64
Publicatiedatum
Publicatietype
beleidsadvies
Thema
woonbeleid

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.