Waarheid, durven of doen? Ervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp

Sinds de opstart van de integrale jeugdhulp in maart 2014 is het jeugdhulplandschap grondig veranderd. In heel Vlaanderen wordt werk gemaakt van een brede instap, multidisciplinaire teams, ondersteuningscentra jeugdzorg, toegangspoort, jeugdhulpregisseurs, bemiddelaars en vertrouwenspersonen. In dit dossier staat het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp centraal. Jongeren en ouders getuigen over hun ervaringen met de integrale jeugdhulp. Vinden ze de hulp die ze nodig hebben? Wat helpt hen? Wordt er rekening gehouden met hun kijk? Jongeren en ouders leggen de sterktes en de tekorten in de jeugdhulpverlening bloot. ‘Waarheid, durven of doen?’ De waarheden komen uit de getuigenissen van jongeren en hun ouders. En durf- en doesuggesties komen van jeugdhulpverleners zelf. Zij reageren op de getuigenissen van de jongeren en hun ouders en koppelen daaraan suggesties voor hun collega’s en voor het beleid.

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
36
ISBN
9789077021330
Doelgroep
jongeren
ouders met jonge kinderen
ruim publiek
Publicatiedatum
Publicatietype
brochure
Thema
kinderen en jongeren
kinderrechten

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.