Het verhaal van Sophia, logopediste

Image
Foto van Sophia, logopediste

Sophia is logopediste en vertelt over onbegrip tegenover redelijke aanpassingen:

"Mijn 12-jarige cliënt heeft een matig visuele handicap. Mits enige aanpassingen kan ze perfect mee in het gewoon onderwijs. De zoektocht naar een middelbare school ging redelijk vlot. Maar al snel bleek dat er in de praktijk veel onbegrip was binnen het schoolteam. De gemaakte afspraken werden niet nageleefd. Hulpmiddelen werden op cruciale momenten weggenomen. Ze kreeg ongepaste opmerkingen, wat haar zelfbeeld aantastte. De samenwerking tussen CLB, logopedie en kiné liep ook mank. Als het niet verbeterde zou Nora van school moeten veranderen. Maar eigenlijk wilde ze dat helemaal niet. Toen besloot ik contact op te nemen met het Kinderrechtencommissariaat."

Zo hielp het Kinderrechtencommissariaat

Sophia: "Het Kinderrechtencommissariaat startte toen een onderzoek. Ze spraken met Nora, haar ouders en met mij. Er volgde op vraag van het Kinderrechtencommissariaat een overleg op school met de directeur, de klastitularis, de zorgcoördinator en de CLB-medewerker. Blijkbaar waren niet alle leerkrachten volledig op de hoogte van de gemaakte afspraken.  Dat zorgde voor verwarring en wrevel.

Dominique van het Kinderrechtencommissariaat zorgde ervoor dat de communicatie op school terug op gang kwam. Alle afspraken werden duidelijk genoteerd en besproken op de klassenraad. De zorgcoördinator en de CLB-medewerker volgen nu alles nauwgezet op."