Adviesbrief over ontwerp van Decreet over het onderwijs XXXIV en de regeringsamendementen

Advies

Op 21 maart 2024 bespreekt de Commissie voor Onderwijs het ontwerp van Decreet over het onderwijs XXXIV en de betreffende regeringsamendementen. 

Twee thema’s die daarin aan de orde komen, trokken onze aandacht:

  • het gebruik van afzondering en fixatie in het basis- en secundair onderwijs en in de onderwijsinternaten;
  • het onderwijs aan jongeren in een instelling voor veilig verblijf of in het Vlaams detentiecentrum.

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.