Bespreking conceptnota stroomlijning jeugdinformatiebeleid

Advies

Op 19 september 2017 hield de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een bespreking over de ‘Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de stroomlijning van het jeugdinformatiebeleid’. Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd, beleidsadviseur Leen Ackaert reageerde op het voorstel.

Bezorgd

Leen Ackaert beleidsadviseur van het Kinderrechtencommissariaat reageerde op 19 september 2017  op het voorstel tijdens de bespreking.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.