Jeugdopleidingen in de sport

Advies

Investeren in jong sporttalent kost sportclubs handenvol geld. Maar jeugdsportbeleid moet over meer dan opleidingsvergoedingen en transferkosten gaan. Sport is belangrijk voor de fysieke en emotionele ontwikkeling van minderjarigen.

Enkel investeren in de meeste getalenteerde sporters,  prestatie- en competitiedruk te hoog opvoeren, fysieke grenzen overtreden...hebben met kwaliteitsvol jeugdsportbeleid geen uitstaans. Panathlon International stelt terecht dat kinderen het recht moeten hebben om ‘geen kampioen te moeten zijn’.  

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Cultuur, Media en sport van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 06/01/2004 als Parl.St. Vl.Parl., 2003-2004, nr. 1894/2 verslag hoorzitting

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.