Geen uitsluiting uit voetbalcompetitie van kinderen in kwetsbare situatie

Advies

Voor buitenlandse jongeren, al dan niet met hun ouders in België, wordt het bijna onmogelijk om zich bij een voetbalclub aan te sluiten. Om de mensenhandel in de sport tegen te gaan, heeft de Wereldvoetbalbond FIFA strengere aansluitingsregels opgesteld, met gevolgen voor de Belgische clubs. Willen 12 tot 18 jarigen zonder een Belgische nationaliteit zich aansluiten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) of bij de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV)? Dan moeten ze officiële documenten rond hun verblijf en hun gezin voorleggen.  Deze maatregel wil mensenhandel voorkomen. Hoewel dat doel gerechtvaardigd is, blijkt het effect in de praktijk nefast. Kinderen zonder Belgische nationaliteit worden uitgesloten. Terwijl vrijetijdsbesteding cruciaal is voor hun ontwikkeling, en sport net voor sociaal kwetsbare kinderen vaak een hefboom tot integratie is.

Het Kinderrechtencommissariaat vindt dat deze nieuwe inschrijvingsmaatregel niet in verhouding staat tot het doel. Hij zorgt voor extra hinderpalen voor niet-begeleide minderjarigen en riskeert een precedent te vormen voor andere sporttakken. Het Kinderrechtencommissariaat adviseert om de FIFA-maatregel opnieuw te onderzoeken en aan te passen om drempels voor de voetbalcompetitie voor buitenlandse jongeren weg te werken.

Bezorgd

Dit advies bezorgen we aan Vlaamse Regering en in het bijzonder aan Minister Muyters. Alsook aan de leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 25/05/2010, in het kader van het commissieverslag van de hoorzitting, als Parl.St. Vl.Parl., 2009-2010, nr. 552/1

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.