Kinderen met dubbele diagnose vallen te vaak uit de boot

Advies

Elk jaar komen er bij het Kinderrechtencommissariaat klachten van jongeren die niet de gewenste hulp krijgen. In 2015 richtte de Hoge Gezondheidsraad de werkgroep op, ‘Behoeften betreffende dubbele diagnose (verstandelijke beperking en geestesziekte met gedragsstoornis) in België’, onder het voorzitterschap van prof. Ghislain Magerotte. De werkgroep vroeg advies aan het Kinderrechtencommissariaat.

  • Vanuit de rechten van het kind adviseerden we de Hoge Gezondheidsraad te kiezen voor een beleid dat kinderen met een dubbele problematiek maximaal ondersteunt.
  • Het beleid moet vertrekken van een visie die kinderen met complexe problemen in de eerste plaats als kinderen ziet. Zoveel mogelijk moeten ze kunnen deelnemen aan de samenleving.
  • Maximale ondersteuning houdt in dat jongeren met een dubbele diagnose in hun eigen buurt, gezin en school moeten kunnen rekenen op ondersteuning.
  • Als dat nodig is, moeten ze kunnen terugvallen op gespecialiseerde zorg. Ideaal kunnen kinderen met een dubbele diagnose naast residentiële gespecialiseerde zorg ook rekenen op ambulante gespecialiseerde zorg of zorggezinnen. Om hun participatiekansen zo weinig mogelijk te hypothekeren.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 5 maart 2015 aan de werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.