Leerzorg

Advies

De aandacht voor leerlingen met specifieke behoeften nam de voorbije jaren zowel in het Vlaamse beleid als op de internationale fora steeds toe. Het Kinderrechtencommissariaat bepleit een verder doorvoeren van meer integratie en minder labeling of hokjesdenken in het onderwijs. Daarvoor moeten voldoende ondersteunende maatregelen voorzien worden zowel voor de school als voor de leerling. De uitvoering van het leerzorgkader uitstellen is geen optie meer.
(art. 23)

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement en de Vlaams minister van onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie.

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.