(n)ergens kind aan huis: dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief

Dossier

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met 43 ouders, kinderen en jongeren die dak- en thuisloos waren of dreigden te worden. We gingen na of het wettelijk kader rekening houdt met kinderen en jongeren. En we analyseerden vanuit het kind de gegevens van ‘Nulmeting dak- en thuisloosheid 2014’ van Evy Meys en Koen Hermans.

Het is voor het eerst dat we het beleidsdomein wonen zo grondig analyseren vanuit kindperspectief.

Bijna één op de drie dak- en thuislozen is minderjarig. Dak- en thuisloosheid heeft zware gevolgen voor kinderen. Verschillende keren veranderen ze van buurt, school, vrienden en buren. Ze moeten telkens opnieuw beginnen. Dat legt een zware hypotheek op hun fysiek en psychisch welzijn, op hun gezondheid en ontwikkeling. Het kleurt hun toekomst. Dak- en thuisloosheid tast niet alleen hun recht op wonen aan, maar ook al hun andere rechten zoals recht op privacy, vrienden, vrije tijd, school. Minderjarigen leven in de schaduw van volwassenen, hun wettelijke vertegenwoordigers. Ze worden vluchteling in eigen land.

Zeven beleidsaanbevelingen

  • Maak dak- en thuisloze kinderen zichtbaar in statistieken en beleidsplannen
  • Versterk het woonrecht van kinderen door een woonrechtcommissaris
  • Werk aan de oorzaken. Zet sterker in op preventieve woonbegeleiding
  • Maak werk van korte en kindvriendelijke opvang
  • Werk samen op alle niveaus
  • Zoek naar lokale oplossingen
  • Blijf inzetten op een sociaal woonbeleid
     

Dak- en thuisloosheid bij kinderen is een en-enverhaal. Daarom schuift het kinderrechtencommissariaat aanbevelingen naar voor over dak- en thuisloosheid én domeinen die daaraan raken. Zoals woon- en huurbeleid, problemen met woningen en wanpraktijken op de huurmarkt, preventieve aanpak van uithuiszettingen, armoedebestrijding en de aanpak van intrafamiliaal geweld.

Het Kinderrechtencommissariaat stelde het dossier voor tijdens een studiedag op 11 oktober 2016. Bekijk hieronder de teksten, livestream en afzonderlijke korte interviews met enkele sprekers. 

Bezorgd

We bezorgden het dossier aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.
Op 20 april 2017 duidden we in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement onze beleidsstappen voor een dak- en thuislozenbeleid met oog voor kinderen in het dossier.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.