Opvang voor kinderen van 0-3 jaar als basisvoorziening

Advies

Dat zo goed als alle jonge kinderen in Vlaanderen naar de kleuterschool gaan, vinden we vanzelfsprekend. Dat ook elk kind van 0 tot 3 toegang moet hebben tot kwaliteitsvolle kinderopvang is dat blijkbaar nog niet. Voorschoolse kinderopvang is van belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen en is een belangrijke aanvulling bij de opvoeding die kinderen thuis krijgen. In de opvang leren kinderen omgaan met elkaar en maken ze voor het eerst kennis met de buitenwereld. Investeren in kinderopvang is niet enkel zorgen voor voldoende plaatsen maar ook voor voldoende kwaliteit van het aanbod en van personeel.

Kinderopvang als basisvoorziening voor alle jonge kinderen, houdt dan ook meer in dan het creëren van werk of het mogelijk maken van de combinatie gezin en arbeid. Deze economische belangen wegen nog te vaak door, in het nadeel van de sociale en pedagogische motieven. Vlaanderen moet sterker inzetten op professionalisering in deze sector: naarmate de kinderen jonger zijn, en dus kwetsbaarder, worden minder eisen gesteld aan het personeel dat hen moet begeleiden. Dit is niet langer te verantwoorden.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de:

  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement

 

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.