Stemrecht voor jongeren vanaf 16 bij Europese verkiezingen

Advies

Op 24 januari 2022 verzocht de Commissie voor Grondwet en Institutionele vernieuwing van de Kamer het Kinderrechtencommissariaat om een schriftelijk advies over het wetsvoorstel (DOC 55 2373/1) tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, teneinde de burgers vanaf de leeftijd van 16 jaar de mogelijkheid te geven om te gaan stemmen.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om jongeren vanaf 16 jaar effectief het stemrecht te geven in de verkiezingen op Europees niveau zoals het wetsvoorstel ambieert. Heel wat minderjarigen tonen vandaag belangstelling voor politiek en beleid. Kijk maar naar hun engagement in de Vlaamse Scholierenkoepel, de Vlaamse Jeugdraad, de lokale jeugdraden en de jongerenafdelingen van politieke partijen. Heel wat jongeren vanaf 16 jaar hebben genoeg vaardigheden om een politieke keuze te maken en de gevolgen van die keuze in te schatten. Buitenlands onderzoek toont dat stemrecht vanaf 16 jaar die vaardigheden nog versterkt.

Stemrecht op 16 jaar heeft niet alleen een positief effect op het politiek engagement en de politieke interesse van jongeren. Het verhoogt bij beleidsverantwoordelijken ook de interesse voor en de betrokkenheid bij de leefwereld van jongeren. Wat de kans vergroot dat jongerenthema’s meer op de politieke agenda komen.

Bezorgd

Dit advies werd bezorgd aan de Commissie voor Grondwet en Institutionele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.