Topsport in de basisschool

Advies

Een proefproject van de gymnastiekfederatie bracht een discussie over topsport en kinderrechten tot leven. Sport is zonder twijfel gezond en nodig voor elk kind, ook voor minder getalenteerde.

Topsport op te jonge leeftijd is dat echter niet altijd. Te intensive training kan de fysieke en psychologische ontwikkeling verstoren. De overmatige prestatiedruk geeft aanleiding tot stress en overbelasting. De competitiegeest kan kinderen emotioneel onderuit halen. De afhankelijkheid van trainers kan neigen of overgaan naar misbruik.

Deze en andere risico’s worden vooral geïllustreerd in de gymnastiek. In dit proefproject werd daar onvoldoende op ingegaan zodat het Kinderrechtencommissariaat hierover geen positief advies kon geven.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de Vlaams Minister van Onderwijs en, Vorming en aan de Vlaams Minister van Wonen, Media en Sport.

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.