Verdrag over de rechten van personen met een handicap

Standpunt

Het V.N. Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap geeft een op rechten gebaseerde benadering van kinderen en jongeren met een handicap en vult de rechten van het kind aan die in het V.N. Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden beschreven.

Het Verdrag beschrijft acht algemene principes, waaronder "het respect voor de evoluerende capaciteiten van kinderen met een handicap en met respect voor de rechten van kinderen met een handicap om hun identiteit te bewaren”. Het nodigt overheden uit om een mentaliteitsverandering te initiëren, die gelijkheid, inclusie en non-discriminatie voor kinderen met een handicap benadrukt.

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.