Verplicht jeugdhulp bij overgang naar meerderjarigheid voor een selecte groep

Advies

Op 9 januari 2019 werd de kinderrechtencommissaris uitgenodigd in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tijdens de hoorzitting over de conceptnota die hulpverlening als gerechtelijke maatregel voor jongeren die meerderjarig worden mogelijk wil maken.

Met de conceptnota willen de indieners de ‘(…) mogelijkheid creëren voor de jeugdrechtbank om voor zeer kwetsbare jongeren of jongvolwassenen onder welomschreven voorwaarden voortgezette jeugdhulpverlening op te leggen.’

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter de conceptnota. We zien hierin een menswaardiger alternatief voor het oneigenlijk gebruik van bewindvoering. We vinden het goed dat een multidisciplinair team geval per geval  adviseert of opgelegde jeugdhulp noodzakelijk is. We pleiten voor een vergaande participatie van 18-plussers aan de opgelegde jeugdhulp. Waarbij de jongere zelf een actieplan voorstelt, eigenaar blijft van het hulpverleningstraject en het streven naar autonomie voorop staat.

Bezorgd

De kinderrechtencommissaris lichtte op 9 januari 2019 zijn advies toe in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tijdens de hoorzitting over de conceptnota.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.