Diploma of kwalificatie voor onderwijsinspanningen jongeren in gemeenschapsinstellingen in zicht

Jongeren die in gemeenschapsinstellingen verblijven hebben vanaf september 2025 vooruitzicht op een diploma of kwalificatie. Dat is goed nieuws. Soms vertellen jongeren ons dat het moeilijk is om zich op te laden voor de lessen als ze weten dat er geen diploma of certificering aan vasthangt. Daar komt vanaf 2025 verandering in.

Het Kinderrechtencommissariaat en de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen (CVTJ) zijn al jaren vragende partij naar een straffer officialiseren van het recht op onderwijs in de gemeenschapsinstellingen. Ook de jongeren die in gemeenschapsinstellingen verblijven moeten kunnen rekenen op een volwaardig onderwijstraject dat overeenstemt met hun noden en onderwijswensen en perspectief biedt op een onderwijs- of beroepskwalificatie.

Het Vlaams Parlement keurde tijdens de laatste zitting van deze legislatuur het voorstel over het onderwijs in de gemeenschapsinstellingen unaniem goed. Samen met het vernieuwd decreet rechtspositie krijgt het recht op onderwijs van jongeren in de gemeenschapsinstellingen een stevigere decretale basis. Dat zijn belangrijke stappen voor de rechten van kinderen en jongeren.
 

Nieuws

Thuiszitters onder de radar

Het Kinderrechtencommissariaat bevraagt CLB's. Waarom zitten sommige leerlingen thuis en niet op de schoolbanken? Over hoeveel leerlingen gaat het en wat zijn de achterliggende factoren?
Lees meer Lees meer

Statement Bureau van de Europese Kinderombudspersonen over voortdurende massale schendingen van rechten van kinderen in Gaza

Het Bureau van de Europese Kinderombudspersonen: (1) Roept op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren om de levens van kinderen te beschermen en de levering van essentiƫle hulp en levensreddende steun aan alle getroffen gebieden te garanderen. (2)
Dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens te redden en de rechten van Palestijnse kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat in hun onmiddellijke behoeften wordt voorzien, op alle gebieden. (3)Roept de internationale gemeenschap en staten op om de financiering te verhogen van VN-agentschappen die levensreddende hulp en steun ter plaatse bieden, en veiligheidsgaranties bieden voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners.
Lees meer Lees meer