Europese kinderombudsdiensten en jeugdadviseurs buigen zich in Brussel over de rol van kinderombudsdiensten

Kinderrechtenbeleid

Op 19, 20 en 21 september kwamen 44 kinderombudsmannen en -vrouwen uit 34 landen van de Raad van Europa in het Vlaams Parlement bijeen voor hun jaarlijkse ENOC-conferentie. Het Europees Netwerk van Ombudspersonen voor kinderen (ENOC) boog zich samen met 18 jongeren van 12 tot 17 jaar over de rol van onafhankelijke kinderrechteninstellingen in Europa.

Op de laatste dag verkozen de leden van de Algemene Vergadering Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens tot nieuwe voorzitter van ENOC voor een jaar.

ENOC formuleerde aanbevelingen voor internationale en Europese instellingen en staten om de onafhankelijkheid en effectiviteit van kinderrechteninstellingen maximaal te garanderen. Samen met de aanbevelingen van jongeren keurden de leden van de Algemene Vergadering van ENOC die aanbevelingen goed.

"We staan elke dag voor de uitdaging om kinderrechten te blijven verdedigen. Ook Europees en internationaal. Veel belangrijke uitdagingen met een impact op kinderen en hun rechten stoppen niet bij landsgrenzen. Denk aan klimaatverandering, oorlog, migratiecrisis en digitale ontwikkelingen. Dit is een inspanning die we actief opnemen via ons Europees Netwerk van Kinderombudspersonen (ENOC). Dat is ontzettend waardevol, en als voorzitter zal ik me inzetten om kinderrechten te beschermen over de grenzen heen." Caroline Vrijens, Vlaams kinderrechtencommissaris en host van de ENOC-conferentie

Statement: aanbevelingen van de Europese Kinderombudsdiensten

ENOC brengt een standpunt naar buiten met aanbevelingen die onder andere gebaseerd zijn op een nieuw onderzoek van prof. Ursula Kilkelly (University of Cork, Ierland) en dr. Katrien Klep (Universiteit Leiden). Dat onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken, praktijken, strategieën en uitdagingen voor de kinderrechteninstellingen in de verschillende Europese landen en regio’s die deel uitmaken van ENOC.

Enkele belangrijke aanbevelingen:

  • Garandeer dat elke kinderrechteninstelling in volle onafhankelijkheid het belang en de rechten van kinderen vooropstelt.
  • Garandeer dat elke kinderrechteninstelling zelf haar agenda bepaalt.
  • Garandeer dat elke kinderrechteninstelling genoeg slagkracht heeft en zichtbaar en toegankelijk is.

ENOC vraagt aan staten om de onafhankelijkheid en effectiviteit van kinderrechteninstellingen te garanderen en aan internationale instanties om erover te waken dat staten dat ook echt doen. Het kinderrechtenverdrag verplicht landen om mechanismen op te zetten om de vooruitgang van het kinderrechtenverdrag te monitoren in eigen land. En onafhankelijke kinderrechteninstellingen spelen daarin een cruciale rol.

Aanbevelingen van de Jonge Adviseurs van ENOC uit 17 landen

Het standpunt van ENOC werd mee gevoed door het werk van ENYA, het Europees Netwerk van Jonge Adviseurs.

Zij vroegen onder andere:

  • Integreer kinderrechteneducatie nog veel meer op school voor leerlingen van alle leeftijden.
  • Informeer kinderen hoe ze hulp kunnen zoeken als hun rechten geschonden worden.
  • Betrek kinderen op allerlei manieren bij het werk van elke kinderrechteninstelling.
  • Bezoek als kinderrechteninstelling plaatsen waar kinderen zijn en neem hun ervaringen en beleving maximaal mee in je werk.
  • Volg als overheid de aanbevelingen rond kinderrechten op tijd op. Een kind verandert snel en dus is tijd een cruciale factor.

Bescherm rechten van kinderen in oorlog

Een vertegenwoordiging uit Oekraïne, ook lid van ENOC, deelde haar ervaringen over de bescherming van kinderen en hun rechten in tijden van oorlog. ENOC deelt al sinds het begin van het conflict actief informatie in het netwerk om leden van ENOC in staat te stellen de rechten en belangen van Oekraïense kinderen op de vlucht in eigen land te ondersteunen.

Nieuws

Kinderrechtenbeleid
Gezin

Warmste week

‘Mijn wens is een zorgeloze jeugd voor elk kind, omringd door mensen die altijd, onvoorwaardelijk voor hen klaarstaan, steun bieden en hen opvangen als nodig.’ sprak kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens tijdens #dewarmsteweek in Brugge.
Lees meer Lees meer
Leefmilieu en klimaat
Armoede en sociaal beleid
Kinderrechten

Rechtvaardige transitie en mensenrechten

Klimaat en milieu zijn kinderrechtenkwesties en mensenrechtenkwesties. Daarom werkten we samen met het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia), het Federaal Migratiecentrum (Myria) en de Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) aan een advies over de rechtvaardige transitie.
Lees meer Lees meer
Vlaams beleid
Armoede en sociaal beleid
Kinderrechten

Armoede structureel aanpakken, vraagt samenwerking op alle niveaus

Op 25 oktober 2022 zitten alle ministers voor armoedebestrijding van België na 9 jaar nog eens samen op een interministeriële conferentie. Armoede structureel aanpakken kan alleen door op de verschillende niveaus samen te werken. Meer dan 1 op 5 kinderen in België groeit op in armoede, dat is onaanvaardbaar. Ook wij bundelden de krachten, met de verschillende armoede- en kinderrechtenorganisaties in ons land, en schreven de ministers een brief met onze aanbevelingen.
Lees meer Lees meer