Geef kinderen en jongeren een toekomst om van te dromen

Onze wereld verandert snel en zet ons voor grote uitdagingen. Laat ons de toekomst hoopvol maar realistisch tegemoet treden. En laat ons zoeken naar oplossingen in het belang van onze kinderen en jongeren. Geef in 2023 nog meer gewicht aan kinderrechten.

Beste wensen van het Kinderrechtencommissariaat
 
Caroline Vrijens, Leen Ackaert, Michaël Bouchez, Hilde Cnudde, Tine De Winter, Sarah Meys, Isabel Moerman, Yentl Roels, Julie Ryngaert, Liesbet Samyn, Inge Schoevaerts, Eline Strik, Dominique van den Akker, Els Van Hemelrijck, Sofie Van Rumst, Jean Pierre Verhaeghe, Chris Vleugels

Nieuws

Statement Bureau van de Europese Kinderombudspersonen over voortdurende massale schendingen van rechten van kinderen in Gaza

Het Bureau van de Europese Kinderombudspersonen: (1) Roept op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren om de levens van kinderen te beschermen en de levering van essentiële hulp en levensreddende steun aan alle getroffen gebieden te garanderen. (2)
Dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens te redden en de rechten van Palestijnse kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat in hun onmiddellijke behoeften wordt voorzien, op alle gebieden. (3)Roept de internationale gemeenschap en staten op om de financiering te verhogen van VN-agentschappen die levensreddende hulp en steun ter plaatse bieden, en veiligheidsgaranties bieden voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners.
Lees meer Lees meer

Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen en Ketnet organiseren ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Kinderen in Vlaanderen stampen om vijf voor twaalf in de ochtend van 27 maart 2024.
Lees meer Lees meer
Onderwijs
Welzijn en gezondheid

Pyjamadag

De kinderrechtencommissaris steekt alle kinderen en jongeren die door ziekte niet naar school kunnen, een hart onder de riem op pyjamadag.
Lees meer Lees meer