Hoorzitting over hoogconflictueuze scheidingen in commissie welzijn en gezin

Scheiding
Gezin

Eind vorig jaar werd een conceptnota over de bescherming van kinderen die betrokken zijn in een hoogconflictueuze scheiding van hun ouders voor nieuwe regelgeving ingediend in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement, .

Vandaag hield de commissie een hoorzitting en werd de conceptnota besproken. Het Kinderrechtencommissariaat stelde er zijn advies 'Meer gewicht aan kinderrechten in hoogconflictueuze scheidingen' voor. Bij langdurig conflict van ouders in scheiding geraakt het belang van het kind vaak ondergesneeuwd. Rechten van kinderen en jongeren staan onder druk, zoals hun recht op een goede ontwikkeling, op contact met beide ouders en op bescherming van hun psychische en fysieke integriteit. In ons advies lees je wat er volgens ons kan gebeuren om het voor hen beter te maken.

Vorig jaar bracht het Kinderrechtencommissariaat het spreekrecht van kinderen en jongeren in de familierechtbank onder de aandacht met het dossier 'Het kind weegt te licht'.