JOP-boek: ’t Is wel geweest! Onderzoek en praktijk over jongeren onder druk

Geestelijke gezondheid
Welzijn en gezondheid

Jongeren ervaren op verschillende manieren druk in de samenleving: studiedruk, tijdsdruk, druk van ouders, druk van sociale media en zo veel meer. Deze publicatie van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) brengt wetenschappelijke inzichten vanuit de JOP-monitor 4 en de JOP-schoolmonitor 2 samen met inzichten vanuit de praktijk.

>> De volledige publicatie downloaden

Het Kinderrechtencommissariaat schreef de nabeschouwing van dit 224 pagina’s dikke werk. Daarin kaarten we het taboe aan dat nog steeds op mentaal welzijn rust, ook als het over jongeren gaat. Maar evengoed dat er te weinig geïnvesteerd wordt in mentale gezondheidszorg. Met lange wachtlijsten als gevolg, zelfs voor heel kwetsbaren. We weten nochtans hoe belangrijk deze ondersteuning in de kinderjaren is voor een goede mentale ontwikkeling en om mentale problemen niet te laten escaleren.

Nieuws

Geweld
Geestelijke gezondheid

Week tegen pesten

We zijn aan het einde gekomen van de week tegen pesten. En natuurlijk deden wij mee.
We moeten er alles aan doen om pesten te bestrijden want het kwetst kinderen en laat sporen na die soms heel lang blijven hangen.
Lees meer Lees meer